Trzymaj czystą Wartę

21 czerwca 2017 roku, wraz z początkiem wakacji, wystartowała kampania edukacyjna mająca na celu utrzymanie czystości nad Wartą. Bohaterami tej inicjatywy są święci Piotr i Paweł, postacie z herbu Poznania. Kampania ma na celu zachęcenie osób wypoczywających nad rzeką do sprzątania po sobie i przypomnienie, że utrzymanie porządku jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich mieszkańców Poznania. Święci Piotr i Paweł symbolicznie porzucili swoje tradycyjne obowiązki, aby zająć się sprzątaniem rzeki, podkreślając, że Warta jest wspólnym dobrem, o które wszyscy powinniśmy dbać.

Promocja

Kampania edukacyjna obejmuje szeroki wachlarz materiałów promocyjnych, które mają przypominać o konieczności dbania o czystość nad Wartą. W całym mieście pojawią się plakaty, wlepki, przypinki i plecaki z wizerunkiem świętych Piotra i Pawła, które będą przypominać mieszkańcom o ich odpowiedzialności za środowisko. Dodatkowo, przygotowano specjalny film promujący właściwe postawy, który ma za zadanie edukować i inspirować do działania. Materiały te mają na celu zwrócenie uwagi na to, że utrzymanie czystości to obowiązek każdego, a nie tylko wybranych osób czy instytucji.

Wspólna odpowiedzialność

Działania edukacyjne podkreślają, że utrzymanie czystości nad Wartą to wspólny obowiązek wszystkich bywalców terenów nadrzecznych. Kampania ma na celu zwalczenie błędnego przekonania, że odpady powinien sprzątać ktoś inny. Miasto Poznań od ubiegłego roku wspiera te działania poprzez umieszczenie kontenerów na śmieci i przenośnych toalet przy nadbrzeżach. Jednak prawdziwy ciężar odpowiedzialności spoczywa na osobach wypoczywających nad rzeką. Każdy z nas ma obowiązek dbać o porządek, aby Warta mogła pozostać czysta i przyjazna dla wszystkich odwiedzających.

Wzrost świadomości ekologicznej

Kampania edukacyjna z udziałem świętych Piotra i Pawła ma na celu nie tylko poprawę czystości nad Wartą, ale również wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Poznania. Dzięki plakatom, filmom i innym materiałom promocyjnym, ludzie są zachęcani do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz środowiska. Miasto aktywnie wspiera te inicjatywy, ale kluczową rolę odgrywa indywidualna postawa każdego mieszkańca. Wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej, dbając o nasze wspólne dobro, jakim jest rzeka Warta, i pozostawiając ją czystą dla przyszłych pokoleń.