21 czerwca 2017, wraz z początkiem wakacji, rozpoczęła się kampania edukacyjna, dotycząca utrzymania czystości nad Wartą. Bohaterowie kampanii – święci Piotr i Paweł – będą zachęcać osoby wypoczywające nad rzeką do sprzątania po sobie i przekonywać, że utrzymanie porządku to wspólna odpowiedzialność poznaniaków.

Bohaterami kampanii są postacie z herbu Poznania – święci Piotr i Paweł, którzy porzucili na chwilę swoją pracę i zajęli się sprzątaniem rzeki, przypominając, że jest wspólnym dobrem i powinniśmy wszyscy dbać o jej czystość.

Plakaty i inne materiały promocyjne, w tym wlepki, przypinki i plecaki, będą widoczne w  przestrzeni miasta, przypominając o kulturze osobistej nad Wartą. Właściwą postawę ma także promować specjalny film.

Działania edukacyjne maja zwrócić uwagę, że utrzymanie czystości to wspólny obowiązek wszystkich bywalców terenów nadwarciańskich. Wciąż pokutuje błędne przekonanie, że odpady powinien posprzątać ktoś inny. Miasto pomaga w utrzymaniu czystości, od ubiegłego roku przy nadbrzeżach stoją kontenery na śmieci i przenośne toalety. Jednak ciężar odpowiedzialności leży po stronie wypoczywających nad Wartą.

Więcej informacji: http://www.poznan.pl/mim/info/news/trzymaj-czysta-warte,107243.html

warta_kv_baner-www_1