W przypadku chęci rozpoczęcia działań nad rzeką Wartą konieczne jest zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (Oddział ds. Projektów, Katarzyna Przybysz 61 827 17 22).

Możliwe formy działalności:

  • Organizacja jednorazowych wydarzeń (koncerty, warsztaty, pikniki, grille itp.)
  • Działania długoterminowe – sezonowe, kilkuletnie (najem terenu na cele typu: gastronomia, sport i rekreacja).

Szczegółowy opis:

1 krok – złożenie wniosku do WGN drogą mailową/osobiście/tradycyjną drogą pocztową (ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, gn@um.poznan.pl).

Niezbędne informacje, które należy zawrzeć we wniosku:

  1. Opis przedsięwzięcia i wskazanie celu dzierżawy,
  2. Lokalizacja przedsięwzięcia – oznaczenia nieruchomości (obręb, arkusz, działka – informacje są dostępne pod adresem: sip.geopoz.pl) lub wskazanie lokalizacji w postaci graficznej,
  3. Przedstawienie wizualizacji obiektu w przypadku działania sezonowego wraz z powierzchnią,

 

2 krok – rozpatrzenie wniosku przez WGN wraz z pozyskaniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyka Miejskiego, Wydziału Urbanistyki i Architektury (inwestycja powinna uwzględniać zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), właściwej Rady Osiedla.

Uwaga: istnieje możliwość pozyskania ww. opinii we własnym zakresie.

3 krok – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowanie umowy przez WGN wraz z wyliczeniem miesięcznej stawki czynszu w przypadku działań długoterminowych lub stawki jednorazowej w przypadku jednorazowego wydarzenia. Stawki wyliczane są w oparciu o Zarządzenie Prezydenta określające m.in. stawki czynszu netto za wynajem komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie miasta Poznania. Informacje o aktualnych stawkach można uzyskać w WGN.

Uwaga: w przypadku chęci najmu terenu na okres dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest przed przygotowaniem umowy, po uzyskaniu pozytywnych opinii, wywieszenie wykazu (do publicznego wglądu) z informacją o chęci wynajęcia nieruchomości lub jej części przez Miasto na okres 21 dni na określony we wniosku cel. W przypadku pojawienia się innych zainteresowanych podmiotów dzierżawca wybierany jest na podstawie przeprowadzonego konkursu stawek.

Uproszczony graf

Przed złożeniem wniosku rekomenduje się spotkanie w WGN celem zapoznania z aktualną ofertą dot. terenów nad rzeką Wartą.

Pomocne linki:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzierzawianie-nieruchomosci-komunalnych-i-skarbu-panstwa,1820/ – link do informacji o dzierżawach – możliwość pobrania wniosku.

http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/904-2015-p,k,904-2015-P/ – link do stawek – stawki czynszu netto określa załącznik nr 1