facebook

Miasto Poznań oraz firmy: KuiperCompagnons, DHV i Vastint (poprzednio SwedeCenter) powołały Partnerstwo „Na rzecz Warty”. Dzięki tej inicjatywie i wsparciu z programu rządu holenderskiego „Partners voor water” w 2012 roku przystąpiono do prac nad Strategią Rozwoju Rzeki Warty.

whole overview ba

Wizualizacja uwzględniająca odtworzenie Zakola Chwaliszewskiego oraz realizację projektu Północnych Wysp

W ramach inicjatywy Partnerstwa „Na rzecz Warty” opracowano plan rozwoju terenów nadwarciańskich, obejmujących obszar Warty na odcinku miejskim w Poznaniu. W jego tworzenie, oprócz specjalistów zatrudnionych w KuiperCompagnons oraz DHV, zaangażowani byli pracownicy UMP, właściwych jednostek miejskich oraz administracji publicznej, jak również mieszkańcy Poznania, przedstawiciele organizacji społecznych
i przedsiębiorców, którzy stanowili grupę doradczą zrealizowanego projektu.
sketch Gijs 21032012 City of Poznan
Opracowana Strategia to jednak nie tylko spektakularne projekty urbanistów i architektów, ale też rozpisany w szczegółach wykaz ponad sześćdziesięciu programów i działań, jakie Poznań mógłby podjąć w latach 2013– 2030, by zrealizować tę śmiałą wizję zagospodarowania terenów nadrzecznych. Oczywiście jedno z najbardziej aktualnych pytań dotyczących Strategii związane jest z pieniędzmi. Koszty inwestycyjne i operacyjne wdrożenia najbardziej śmiałej wizji zawartej w Strategii to według szacunków 3,51 miliarda złotych. Należy podkreślić, że zarówno koszt jak i wartość poszczególnych projektów określona została przy założeniu, że ich znaczną część wygeneruje sektor prywatny. Choć dziś część z proponowanych rozwiązań wydaje się niemożliwa, należy pamiętać, że jeszcze kilka lat temu statki pasażerskie na Warcie były jedynie wspomnieniem z przeszłości, a pojęcie plaży kojarzyło się bardziej z wypoczynkiem nad morzem, niż nad Wartą.

Informacje o Strategii: Strategia rozwoju rzeki Warty w Poznaniu

KUI