Wartostrada to projekt, którego celem jest poprawa dostępności terenów nadrzecznych. Dolina Warty to obszar przepiękny krajobrazowo, a dzięki Wartostradzie w ciągu kilku minut można się przedostać z zatłoczonego centrum miasta do terenów zielonych na Szelągu czy w pobliżu ujść rzek Głównej i Cybiny.

Docelowo ma powstać minimum 10-cio kilometrowy układ ciągów pieszo-rowerowych zrealizowanych wzdłuż obu brzegów Warty. Do już zrealizowanych odcinków zaliczają się fragmenty:

  1. Wzdłuż Osiedla Piastowskiego (bulwar w Parku nad Wartą)
  2. Pomiędzy mostami Św. Rocha a Królowej Jadwigi (wzdłuż Parku im. T. Mazowieckiego)
  3. Wzdłuż Parku Szelągowskiego
  4. Wzdłuż ul. Nadbrzeże
  5.  Wzdłuż ul. Ewangelickiej
  6.  Pomiędzy ujściami rzek Głównej i Cybiny
  7. Pomiędzy Cybiną a bulwarem przed osiedlem Piastowskim

Kolejny odcinek Wartostrady powstanie wzdłuż ulicy Piastowskiej od mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I.

P1000217

Fragment Wartostrady ułatwiający połączenie pomiędzy mostem Lecha a Bramą Poznania. Dolina Warty na odcinku pomiędzy ujściami rzek Głównej i Cybiny to szansa na kontakt z dziką przyrodą.

p1040521_dxo