Wyniki konkursu ofert na najem nieruchomości

W dniu  21 marca  2019 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami  rozstrzygnął się konkurs na ofert na najem trzech nieruchomości na okres 36 miesięcy w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem i zarządzaniem ogólnodostępnym obszarem sportowo-rekreacyjnym na rzeką Wartą w Poznaniu.

Dla przypomnienia nieruchomości objęte konkursem to:
1) Część nieruchomości składającą się z działek ewidencyjnych położonych przy os. Piastowskim o łącznej powierzchni 3.000 m2,
2) Część nieruchomości składającą się z działek ewidencyjnych położone przy os. Piastowskim most Królowej Jadwigi o łącznej powierzchni 1.200 m2
3) Część nieruchomości składającą się z działek ewidencyjnych położone przy ul. Ugory, części działek o łącznej powierzchni 2.609 m2,


W wyniku przeprowadzonego konkursu w zakresie nieruchomości opisanej w punkcie: 

nr 1 wygrała koncepcja zagospodarowaniu terenu firmy Zagro Jacek Góra (Koncepcja i wizualizacja)

nr 3 wygrała koncepcja zagospodarowania  Konsorcjum INBOX Zbigniew Łowżył i Modulo Sp. z o.o. (koncepcja i wizualizacja) 

Z uwagi, iż na nieruchomość nr 2 położoną na os. Piastowskim przy moście Królowej Jadwigi nie została złożona żadna oferta, nieruchomość została umieszczona na wykazie informacyjnym nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wywieszonym w siedzibie WGN i w chwili obecnej stanowi ofertę Miasta najmu nieruchomości.