W przypadku chęci rozpoczęcia działań nad rzeką Wartą konieczne jest zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (Oddział ds. Projektów, Katarzyna Przybysz 61 827 18 24, Szymon Błażek 61 827 17 22).

Możliwe formy działalności:

  • Organizacja jednorazowych wydarzeń (koncerty, warsztaty, pikniki, grille itp.)
  • Działania długoterminowe – sezonowe, kilkuletnie (najem terenu na cele typu: gastronomia, sport i rekreacja).

Szczegółowy opis:

1 krok – złożenie wniosku do WGN drogą mailową/osobiście/tradycyjną drogą pocztową (ul Gronowa 20, 61-655 Poznań, gn@um.poznan.pl).

Niezbędne informacje, które należy zawrzeć we wniosku:

  1. Opis przedsięwzięcia i wskazanie celu dzierżawy,
  2. Lokalizacja przedsięwzięcia – oznaczenia nieruchomości (obręb, arkusz, działka – informacje są dostępne pod adresem: sip.geopoz.pl) lub wskazanie lokalizacji w postaci graficznej,
  3. Przedstawienie wizualizacji obiektu w przypadku działania sezonowego wraz z powierzchnią,

 

2 krok – rozpatrzenie wniosku przez WGN wraz z pozyskaniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyka Miejskiego, Wydziału Urbanistyki i Architektury (inwestycja powinna uwzględniać zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), właściwej Rady Osiedla.

Uwaga: istnieje możliwość pozyskania ww. opinii we własnym zakresie.

3 krok – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowanie umowy przez WGN wraz z wyliczeniem miesięcznej stawki czynszu w przypadku działań długoterminowych lub stawki jednorazowej w przypadku jednorazowego wydarzenia. Stawki wyliczane są w oparciu o Zarządzenie Prezydenta określające m.in. stawki czynszu netto za wynajem komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie miasta Poznania. Informacje o aktualnych stawkach można uzyskać w WGN.

Uwaga: w przypadku chęci najmu terenu na okres dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest przed przygotowaniem umowy, po uzyskaniu pozytywnych opinii, wywieszenie wykazu (do publicznego wglądu) z informacją o chęci wynajęcia nieruchomości lub jej części przez Miasto na okres 21 dni na określony we wniosku cel. W przypadku pojawienia się innych zainteresowanych podmiotów dzierżawca wybierany jest na podstawie przeprowadzonego konkursu stawek.

Uproszczony graf

Przed złożeniem wniosku rekomenduje się spotkanie w WGN celem zapoznania z aktualną ofertą dot. terenów nad rzeką Wartą.

Pomocne linki:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzierzawianie-nieruchomosci-komunalnych-i-skarbu-panstwa,1820/ – link do informacji o dzierżawach – możliwość pobrania wniosku.

http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/904-2015-p,k,904-2015-P/ – link do stawek – stawki czynszu netto określa załącznik nr 1