Konkurs ofert na najem nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomości nad rzeką Wartą w Poznaniu i zarządzaniem nim.

Prezydent Miasta Poznania ogłosił konkurs ofert na najem nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem ogólnodostępnego obszaru sportowo-rekreacyjnego na nieruchomości nad rzeką Wartą w Poznaniu i zarządzaniem nim.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 22.04.2021 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 20, w sali obsługi klienta na I piętrze, lub przesłać e-mailowo na adres gn@um.poznan.pl.

Szczegółowe informacje w zakresie składania ofert, wymaganych dokumentów oraz przebiegu konkursu znaleźć można w: Zarządzeniu nr 284/2021/P .

Część jawna konkursu zostanie przeprowadzona w dniu 30.04.2021 r. o godz. 10:00. W związku z trwającą epidemią COVID-19 odbędzie się ona wirtualnie w formie wideokonferencji. Osoby, które biorą udział w konkursie i są zainteresowane udziałem w części jawnej prosimy o kontakt w celu przesłania odnośnika do spotkania.

Aktualizacja (15.04.2021 r.):

Z racji, że pojawia się wiele pytań w tym zakresie, zamieszczamy odpowiedzi:

1) Czy w ramach konkursu należy wpłacić wadium?
W konkursie nie ma wymogu wpłacenia wadium.

2) Jaki jest czas na uzyskanie przyłączy energetycznych w przypadku nieruchomości na wysokości ul. Przystań?
Zgodnie z informacją uzyskaną od Enea Operator, czas realizacji przyłączenia zależy od wydanych warunków przyłączenia. Założyć można dwa przypadki:

a) Jeśli konieczna będzie tylko wymiana złącza na złącze dostosowane do montażu dodatkowego układu pomiarowego dla wskazanej nieruchomości to czas max. 4 miesięcy od podpisania umowy o przyłączenie do sieci (według terminu wpisywanego w umowie).

b) Jeżeli konieczna byłaby przebudowa przyłącza lub większa inwestycja związana ze zmianą trasy linii kablowej i np. zabudowa drugiego złącza (czego raczej nie stosuje się, ponieważ obowiązująca jest zasada, że do danej działki doprowadzane jest jedno przyłącze, czyli jedna linia kablowa) to obecnie terminy wpisywane w umowie o przyłączenie to do 12 miesięcy na zaprojektowanie i do 5 miesięcy na wykonanie robót związanych z inwestycją. Jednak są to terminy maksymalne i na ogół taka inwestycja nie trwa dłużej niż rok.

Z informacji pozyskanej z Enei Operator w zakresie kosztów Klient ponosi opłatę za przyłączenie do sieci związaną z wnioskowaną mocą przyłączeniową. Aktualna stawka to 56,43 zł brutto za 1 kW mocy przyłączeniowej.

Pomocne linki:
Ogłoszenie o konkursie, wykaz oraz wzór umowy (dotyczy części nieruchomości Miasta Poznania)
Ogłoszenie o konkursie, wykaz oraz wzór umowy (dotyczy części nieruchomości Skarbu Państwa)
Wzór formularza ofertowego
Lokalizacja nr 1: ul. Przystań (na wysokości Politechniki)
Lokalizacja nr 2: Wilda (na wysokości Łazienek Rzecznych)