Otwarte spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą (aktualizacja 11.01.2021)

Zgodnie z zapowiedziami z ostatniego spotkania Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką
Wartą w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu prace
nad nią dobiegają końca. Ich efekt zostanie zaprezentowany już na najbliższym otwartym spotkaniu
Zespołu, które zostało zaplanowane na 21.01.2021 r. i na które już teraz serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów nad rzeką Wartą. Na spotkaniu w formie
wideokonferencji zostanie zaprezentowany efekt prac i możliwe będzie zgłaszanie uwag.
Koncepcja będzie szczegółową wytyczną do dalszej aktywizacji terenów nad rzeką Wartą i dzięki niej
możliwe będzie kompleksowe podejście do realizacji inwestycji. Prace nad nią zostały poprzedzone
bardzo szczegółową analizą uwarunkowań, w szczególności dotyczących:

 • struktury terenów zielonych,
 • form ochrony przyrody,
 • potencjału inwestycyjnego,
 • struktur urbanistycznych kreujących tożsamość Poznania związanych z doliną Warty,
 • układu podstawowego dróg,
 • układu tras rowerowych,
 • izochron dostępu do przystanków komunikacji publicznej,
 • strefowania zagospodarowania doliny rzeki Warty.
  Ponadto zostały zinwentaryzowane inwestycje realizowane i planowane. Przeanalizowane zostały
  również uwagi przekazane na ostatnim otwartym spotkaniu Zespołu.
  Koncepcja zostanie uwzględniona w dokumentach planistycznych Miasta i stanowić będzie wskazania
  dla zagospodarowania doliny Warty.

Szczegóły w jaki sposób będzie można dołączyć do spotkania zostaną przekazane w nowym roku.

AKTUALIZACJA

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy w celu przekazania informacji o sposobie dołączenia do wideokonferencji. Jednocześnie zaznaczamy, że ze względów technicznych liczba uczestników będzie ograniczona w związku z czym nie gwarantujemy możliwości dołączenia do sesji.