Infrastruktura nadrzeczne – postępy prac

Kolejna porcja informacji o powstającej infrastrukturze nadrzecznej!

Przy budowie slipu wykonywane już są prace polegające na odbudowie i remoncie istniejących dróg dojazdowych, umacniany jest brzeg oraz prowadzone są prace porządkowe.
 Przy schodach i pochylni zrealizowano prace przy montażu schodów oraz w znacznej części wykonano dojście do rzeki. Pomimo ciągłego nawodnienia gruntu nad rzeka, udało się wyrównać technologiczną drogę dojazdową na dolnej terasie. Zostanie ona jeszcze zagęszczona, oczyszczona z kamieni i cegieł a na końcu obsiana trawą. Zakończono wykonywanie zbrojeń pod konstrukcję samej pochylni.
Trwają również prace remontowe istniejącej infrastruktury nadrzecznej – ukończono remont schodów przy dojściu do przystanku tramwaju wodnego Katedra. W chwili obecnej realizowane są prace przy montażu oświetlenia w tym miejscu wraz z monitoringiem.
Zaplanowane są również prace remontowe przy istniejących zejściach nad rzekę na Szelągu oraz przy ul. Wieżowej.

Kolejne raporty wkrótce! 

30581562_563725867317120_5566926425819538565_n30594835_563725883983785_1196815591239596417_n30595190_563725847317122_6072827073644379623_n