Strefy dozwolonego spożywania alkoholu nad Wartą

Na wczorajszej sesji Rady Miasta przyjęta została uchwała dotycząca stref dozwolonego spożywania alkoholu nad Wartą.

Przypominamy, że strefy dozwolonego spożywania alkoholu zaczną obowiązywać dopiero od momentu wejścia uchwały w życie (14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego) aktualnie za spożywanie alkoholu nad Wartą i w każdym innym miejscu publicznym grozi mandat.

rzeka-strefy

About the Author