Budowa slipu i schodów – postępy prac

Prace przy budowie slipu i schodów „idą pełną parą”

Przy slipie wygrodzono już rzekę ściankami szczelnymi. W dalszym etapie zostanie wypompowana woda z basenu roboczego i rozpoczną się właściwe prace ziemne i konstrukcyjne przy budowie slipu. W związku z pracami w samej rzece, droga wodna została właściwe oznakowana znakami żeglownymi.

Na budowie schodów i pochylni w chwili obecnej pogrążane są grodzice, które będą podstawowym elementem konstrukcyjnym dla całej budowli. To od jakości ich wykonania zależeć będzie stabilność pochylni oraz odporność na zjawiska powodziowe. Obecnie największym problemem są niespodzianki w gruncie – stare koryto rzeki zasypywane było bardzo różnymi materiałami – kawałkami murów, kamieniami czy betonowymi elementami, które utrudniają sprawne przeprowadzenie robót. Wykonywane są również prace ziemne nad samym dojściem do rzeki oraz przy schodach – stabilizowane jest podłoże.

Ze względu na wysoki poziom wody w Warcie, wykonawcy na bieżąco monitorują jej stan i w zależności od potrzeb prowadzą odwodnienie wykopów.

22555012_487259451630429_8217607577211786153_n22539803_487259454963762_3368315654623703851_n