Rozpoczęcie prac budowlanych dla slipu oraz schodów i pochylni

Niniejszym informujemy, że rozpoczęły się prace dla budowy schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy parku Stare Koryto wraz z dojściem do rzeki oraz budowie slipu dla służb ratunkowych przy ul. Panny Marii.

Zakończenie robót przy budowie slipu dla służb ratunkowych planowane jest na koniec listopada 2017 r. a schodów i pochylni w kwietniu 2018 r. Terminy, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych czy podwyższonego stanu wody w rzece, mogą ulec zmianie.

W szczególności prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy budowy dla schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na zakres prac aż do samego brzegu rzeki, prosimy o korzystanie Wartostrady (na górnym tarasie). W miarę postępu prac, teren budowy będzie ulegał zmianie.

22279414_482627212093653_7799025876709686702_n22279605_482627215426986_7117897093956769089_n