[30 września] Bieg Dwóch Mostów

facebook

Sezon biegowy trwa w najlepsze, dlatego zapraszamy Was na koleżeński Bieg dwóch mostów 30 września. Bez wpisowego i dodatkowych opłat. Bieg poprowadzą tegoroczni Mistrzowie Świata Masters w Bled. Głównym peacemakerem będzie Gerard Bednarek, a towarzyszyć mu będą Paweł Szczepaniak, Marcin Czarkowski, Agnieszka Urbanek, Agata Wenc Czarkowska oraz cała rzesza naszych biegaczy maratończyków. Zapewniamy dobrą zabawę, nagrody oraz napoje i słodycze w punkcie odżywczym na wysokości Przystań Posnania. oraz pamiątkowe medale i dyplomy.

Trasa biegu prowadzi malowniczymi terenami nad Wartą. Star i meta na wysokości naszego klubu. Pobiegniemy w kierunku mostu Przemysła, dalej na most i z mostu w kierunku mostu Królowej Jadwigi. Pobiegniemy 2 kółka i zakończymy bieg na wysokości klubu.
Na prośbę rodziców o 9:45 organizujemy mały bieg ok. 3 km dla dzieci od 10 do 12 lat pod nadzorem naszych trenerów sportowych.
Serdecznie zapraszamy. Limit miejsc 200

Zapisy Przystań Posnania mail biuro@przystanposnania.pl lub telefonicznie 618770585

Regulamin biegu koleżeńskiego „Biegu dwóch mostów”
BIEG na dystansie 8800 m

I Cel imprezy
1. Promocja aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji.

II Organizator
Organizator imprezy: Przystań Posnania, 61-156 Poznań, ul. Wioślarska 72 oraz Benefit System SA, 00-884 Warszawa, Plac Europejski 2 jako patronat sportowy.
Oficjalna strona biegu: https://web.facebook.com/przystanpozsnaniapoznan
E-mail kontaktowy: biuro@przystanposnania.pl

III Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 30 września 2017 r. nabrzeżem Warty pomiędzy mostami Przemysła a Królowej Jadwigi.
2. Start: Przystań Posnania o godzinie 10.00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 9:45
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w dowolnej kolejności.
4. Długość trasy: 8,8 km,
5. Trasa obejmuje 2 pętle, oznaczenie trasy: co 2 km,
6. Meta: Przystań Posnania.
7. Pomiar czasu w systemie standardowym.
8. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 4,4. kilometrze.
9. Zawodników nie obowiązuje limit czasowy.

IV Uczestnictwo
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 29 września 2017 roku ukończą 16 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dn. 30.09.2017 do godz. 9:00.
2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
3. Szatnie znajdują się w pobliżu mety biegu (hangar na terenie Przystań Posnania). Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 9.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB oraz niniejszy Regulamin.

V Zgłoszenia
1. Biuro Zawodów mieści się w Przystań Posnania i jest czynne w piątek 29 września 2017 r. w godzinach od 08.00 do 21.00, w dniu zawodów od godziny 8.30 do 10.00.
2. Opłata startowa nie obowiązuje.
VI Organizator ustala limit biegaczy na 500 osób.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.

VI Nagrody
1. W biegu koleżeńskim wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal.
2. Organizator przewiduje 10 nagród Fair Play za sportowe zachowanie na trasie.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej.
6. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie, jak również zgody na przetwarzanie danych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Podpisanie ww. oświadczeń będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.

bieg-dwoch-mostow-2017