[17 czerwca] Zakończenie budowy zjazdu skarpowego przy moście Św. Rocha

Na 17 czerwca zaplanowano zakończenie prac remontowych zjazdu przy moście Św. Rocha. Inwestycja to element planu poprawy dostępności terenów nadrzecznych. Warto podkreślić, iż zjazd dedykowany jest przede wszystkim pieszym i rowerzystom, także służbom ratunkowym.

W ostatnim czasie Miasto zrealizowało kilka mniejszych prac związanych np. z remontem kanału odpływowego na wysokości Starego Koryta, czy odnowieniem schodów przy przystanku tramwaju wodnego przy Katedrze. W najbliższym czasie zakończą się prace związane z urządzeniem parku w Starym Korycie Warty, a w trakcie projektowania są inwestycje mające na celu doprowadzenie na tereny nadrzeczne oświetlenia i monitoringu.

W pobliżu wszelkich prac budowlanych prosimy zachować szczególną ostrożność.

P1020270